תערוכה: צורת הדבר 2019
תערוכה: צורת הדבר 2019
ילדיםדמויותפנדהאמצע שנות ה-60אורנמנטתערוכה: צורת הדבר