תערוכה: צורת הדבר
תערוכה: צורת הדבר
לוחצורה מופשטת/קונקרטיתפרופילמלאךשנות ה-701970ריינהולדקוביותסוף שנות ה-601968קראציםקומפוזיציה מלבניתאמצע שנות ה-601964אוטובוססוף שנות ה-501955כובעאדום וכחול1966הנציב העליוןדיוקןצורה בקו 8אורנמנטסירה1969מוטיב יהודיקשת1961תחילת שנות ה-60תפניםכיתוב1972ג`יימס ג`ויסשני עציםמתווההדפס19731967הסיפרה 2מסגרתהגדת סרייבושרבוט19621965צורה1974יוליססהקדשהחייט1971ראצ`יקחרקובעלי זהב1960זמנים מקומות צורותמוטיב וצורהילדיםדמויותפנדהתערוכה: צורת הדבר 2019