זמנים מקומות צורות
זמנים מקומות צורות
מלאךכיתובקראציםעלי זהבתחילת שנות ה-601960מוטיב וצורהתערוכה: צורת הדברלוחקשתמוטיב יהודי19611962צקפרצורה סגלגלהצורה מופשטת/קונקרטיתקומפוזיציה מלבנית19631966פנדהאמצע שנות ה-601968סוף שנות ה-6019641965הסיפרה 2שרבוטמסגרת