דבורה ואריה
דבורה ואריה
דיוקן עצמידיוקןשנות ה-401943הקדשהרישוםתחילת שנות ה-50תפניםתל- אביבנוף1944ביוגרפיה