מוטיב וצורה
מוטיב וצורה
לוחעלי זהבקשתמוטיב יהודיתחילת שנות ה-601962זמנים מקומות צורות1961מלאךכיתובקראצים1960תערוכה: צורת הדברצקפרצורה סגלגלהצורה מופשטת/קונקרטית1966פנדהאמצע שנות ה-60קומפוזיציה מלבנית19631968סוף שנות ה-6019641965הסיפרה 2שרבוטמסגרת