ג`יימס ג`ויס
ג`יימס ג`ויס
כיתוביוליססשנות ה-701974צורה מופשטת/קונקרטיתתערוכה: צורת הדבר19701972