צורה סגלגלה
צורה סגלגלה
צקפרעלי זהבתחילת שנות ה-601961לוחמתווהקו 6אמצע שנות ה-601966הסיפרה 2צורה מופשטת/קונקרטיתשרבוטמסגרתמוטיב וצורהזמנים מקומות צורותקראציםשולי הציור1965סוף שנות ה-60כיתובצורהשנות ה-7019721962ראצ`יקחרקוב1973פרופילסוף שנות ה-50דיוקןתפנים1955