1935
1935
דיוקןשנות ה-30אברהם חלפיביוגרפיהתפניםטבע דומם