צורה מופשטת/קונקרטית
צורה מופשטת/קונקרטית
צורהצורה סגלגלהשנות ה-701972תערוכה: צורת הדברלוחפרופילמלאך1970פנקס רישוםמוטיב יהודיקשתעלי זהבסוף שנות ה-601967מתווהשרבוטאדום וכחולמסגרת1968צקפרקראציםאמצע שנות ה-601966הסיפרה 2מוטיב וצורהזמנים מקומות צורותכריכת ספר1971קומפוזיציה מלבנית1964חייטאיש צועד1974כיתוביוליססתחילת שנות ה-601962הקדשה