צורה מופשטת/קונקרטית
צורה מופשטת/קונקרטית
צורהמסגרת סגלגלהשנות ה-70פרופילפנקס רישוםמוטיב יהודיקשתעלי זהבסוף שנות ה-60מתווהשרבוטאדום וכחולמסגרתצקפרחרקובאמצע שנות ה-60חריטה בצבעקומפוזיציה מלבניתקוים של חייטאיש צועדיוליססכיתובתחילת שנות ה-60הקדשה