פנקס רישום
פנקס רישום
תל- אביבשנות ה-30מתווהעפרוןשנות ה-70צורה מופשטת/קונקרטיתמוטיב יהודיקשתאיש צועד1974