פנקס רישום
פנקס רישום
תל- אביבשנות ה-30שנות ה-70צורה מופשטת/קונקרטיתמוטיב יהודיקשתאיש צועד