הסיפרה 2
הסיפרה 2
אמצע שנות ה-60סוף שנות ה-60קוים של חייטשנות ה-70הגדת סרייבואדום וכחולמסגרתמסגרת סגלגלהפרופילשרבוטפנדהתחילת שנות ה-60