הסיפרה 2
הסיפרה 2
קומפוזיציה מלבניתהגדת סרייבואמצע שנות ה-601966סוף שנות ה-601969לוחצקפרצורה סגלגלהצורה מופשטת/קונקרטיתשרבוטמסגרתמוטיב וצורהזמנים מקומות צורותחייטפרופילשנות ה-70אדום וכחול1967תערוכה: צורת הדברפנדהתחילת שנות ה-601964