הנציב העליון
הנציב העליון
כובעאדום וכחולאמצע שנות ה-601966דיוקןתערוכה: צורת הדברפרופילשנות ה-701970