עלים
עלים
מסגרתאורנמנטריינהולדפרופיל1967סוף שנות ה-60מתווההדפס1974שנות ה-70