שני עצים
שני עצים
ריינהולדמתווהשנות ה-70פנדהשולי הציורהדפספרופילכיתוב1973אדום וכחולתערוכה: צורת הדבר