שני עצים
שני עצים
ריינהולדמתווהשנות ה-70פנדהשולי הציורהדפספרופילכיתובאדום וכחול