איש צועד
איש צועד
מתווהשנות ה-70פנקס רישוםצורה מופשטת/קונקרטית