איש צועד
איש צועד
מתווה1974שנות ה-70פנקס רישוםצורה מופשטת/קונקרטית