יוליסס
יוליסס
שנות ה-701970ג`יימס ג`ויסכיתוב1974צורה מופשטת/קונקרטיתתערוכה: צורת הדבר