כריכת ספר
כריכת ספר
צורה מופשטת/קונקרטיתשנות ה-701971שרבוט