שרבוט
שרבוט
חרקובכובעפרופילאמצע שנות ה-601966כיתובצורה סגלגלהצורה מופשטת/קונקרטיתאדום וכחולמסגרתסוף שנות ה-601967לוחעפרון1969צקפרהסיפרה 2מוטיב וצורהזמנים מקומות צורותכריכת ספרשנות ה-701971הגדת סרייבותערוכה: צורת הדבר