1953
1953
דיוקןרישוםתחילת שנות ה-50פרחיםדמויותנוףחריטה בצבעתפנים