1953
1953
יונתןדיוקןרישוםתחילת שנות ה-50פרחיםדמויותמוטיב יהודיראשון לציוןבית כנסתנוףילדיםקראציםאורנמנטתפנים