עפרון
עפרון
מתווהשנות ה-70פנקס רישוםלוחאדום וכחולשרבוטסוף שנות ה-601969אופניים1973ריינהולדצורה בקו 8סירה