הקדשה
הקדשה
כיתובשנות ה-701974תערוכה: צורת הדברדבורה ואריהדיוקן עצמידיוקןשנות ה-401943תפנים1972צורה מופשטת/קונקרטיתקוביןציור על ציוראדום וכחול19701966אמצע שנות ה-60מסגרתפרופילפנדה1969סוף שנות ה-60תצלוםאופניים1973רישוםתחילת שנות ה-501941כובעקראצים