הקדשה
הקדשה
כיתובשנות ה-70דבורה ואריהדיוקןשנות ה-40ביוגרפיהתפניםצורה מופשטת/קונקרטיתקוביןציור על ציוראדום וכחולאמצע שנות ה-60מסגרתפרופילפנדהסוף שנות ה-60רישוםתחילת שנות ה-50חריטה בצבע