תערוכה 1968
תערוכה 1968
כרזהמתווהסוף שנות ה-601968