יונתן
יונתן
דיוקןרישוםתחילת שנות ה-501953סוף שנות ה-50195519571956