1974
1974
שולי הציורפרופילפנדהשנות ה-70מלאךהקדשהכיתובתערוכה: צורת הדבריוליססצורה מופשטת/קונקרטיתאיש צועדמתווהפנקס רישוםרוגטקהעליםמסגרתריינהולדהדפסאורנמנטג`יימס ג`ויס