חייט
חייט
צורהשנות ה-70צורה מופשטת/קונקרטית1971תערוכה: צורת הדברחרקובשולי הציורסוף שנות ה-601968פרופילהגדת סרייבוהסיפרה 2