1954
1954
דיוקןרישוםתחילת שנות ה-50חריטה בצבעתפניםטבע דומםאוטובוס