1960
1960
מלאךכיתובקראציםעלי זהבתחילת שנות ה-60זמנים מקומות צורותמוטיב וצורהתערוכה: צורת הדבר