מלאך
מלאך
כיתובקראציםעלי זהבתחילת שנות ה-601960זמנים מקומות צורותמוטיב וצורהתערוכה: צורת הדברפנדהאמצע שנות ה-601966סוף שנות ה-601967מסגרתכובעאדום וכחוללוחצורה מופשטת/קונקרטיתפרופילשנות ה-701970שולי הציור1974