קוביות
קוביות
ריינהולדסוף שנות ה-60מתווהפרופילאדום וכחולשולי הציורביוגרפיה