קוביות
קוביות
ריינהולדקראציםסוף שנות ה-601968תערוכה: צורת הדברמתווהפרופילאדום וכחולשולי הציור