תחילת שנות ה-50
תחילת שנות ה-50
דיוקןרישוםדבורה ואריהפרחיםדמויותחריטה בצבעטבע דומםתפניםשולחןקרמיקהאוטובוסנוףהקדשה