ריינהולד
ריינהולד
קוביותסוף שנות ה-60מתווהפרופילאדום וכחולשולי הציורצורה בקו 8סירהפנדההדפסשנות ה-70ציור על ציורשני עציםכיתובמסגרת