1969
1969
כובעקראציםסוף שנות ה-60הקדשהשולי הציורפרופילריינהולדצורה בקו 8סירהעפרוןציור על ציורתערוכה: צורת הדברלוחאדום וכחולשרבוטהסיפרה 2הגדת סרייבופנדה