1971
1971
כובעקראציםשנות ה-70מתווהכיתובשולי הציורצורה מופשטת/קונקרטיתכריכת ספרשרבוטאדום וכחולפרופילסירהריינהולדצורה בקו 8לוח1972תערוכה: צורת הדברחייטצורה