1971
1971
חריטה בצבעשנות ה-70מתווהכיתובשולי הציורצורה מופשטת/קונקרטיתשרבוטאדום וכחולפרופילסירהריינהולדצורה בקו 8קוים של חייטצורה