1968
1968
אדום וכחולסוף שנות ה-60פנדהשרבוטריינהולדקוביותמתווהפרופילראשים מצולביםצורה בקו 8סירהחרקובקוים של חייטשולי הציורצורה מופשטת/קונקרטית