1968
1968
קראציםקומפוזיציה מלבניתסוף שנות ה-601964זמנים מקומות צורותמוטיב וצורהאדום וכחולכובעשולי הציורפנדהריינהולדקוביותתערוכה: צורת הדברמתווהפרופילאורנמנטראשים מצולביםלוחצורה בקו 8סירהחרקובחייטתערוכה 1968כרזהצורה מופשטת/קונקרטית