1970
1970
אדום וכחולפרופילדיוקןשנות ה-70הנציב העליוןהדפסמתווהראשים מצולביםכיתובצורה מופשטת/קונקרטיתצורהמסגרתשולי הציורריינהולדסירהצורה בקו 8קוביןקוים של חייטפנדההקדשה