פרופיל
פרופיל
אדום וכחולדיוקןשנות ה-70הנציב העליוןחריטה בצבעאמצע שנות ה-60חרקובשרבוטקומפוזיציה מלבניתמסגרתריינהולדמתווהקוביותסוף שנות ה-60פנדהתחילת שנות ה-60שולי הציורראשים מצולביםכיתובהדפסצורה מופשטת/קונקרטיתצורהמלאךהקדשהשני עציםמסגרת סגלגלההסיפרה 2