פרופיל
פרופיל
אדום וכחולדיוקןשנות ה-701970הנציב העליוןקראציםכובעאמצע שנות ה-601965חרקובשרבוט1966קומפוזיציה מלבניתמסגרתריינהולדמתווהקוביותסוף שנות ה-601968פנדהתחילת שנות ה-60לוחשולי הציוראורנמנט1969צורות יסודתערוכה: צורת הדברהגדת סרייבוראשים מצולביםכיתובהדפסצורה מופשטת/קונקרטיתמלאך1974גרידחייט1971הסיפרה 21967הקדשהשני עצים1973עליםצורה סגלגלה