אדום וכחול
אדום וכחול
כובעאמצע שנות ה-601966הנציב העליוןדיוקןתערוכה: צורת הדברפרופילשנות ה-701970כיתובסוף שנות ה-601968שולי הציורפנדהקראצים1967טכניקה מעורבת1972ריינהולדמתווהקוביותעירום1964מלאךקומפוזיציה מלבניתגרידשרבוטצורה מופשטת/קונקרטיתמסגרתלוחעפרון19691971הסיפרה 2הקדשהשני עציםהדפס1973מוטיב יהודיגיאומטריהשטיחהגדת סרייבוראשים מצולבים