כובע
כובע
אדום וכחולאמצע שנות ה-601966הנציב העליוןדיוקןתערוכה: צורת הדברקראציםפרופיל1965רישוםשנות ה-40כיתובחרקובשרבוטסוף שנות ה-6019681967שולי הציורפנדההגדת סרייבושנות ה-7019711969הקדשהמלאך