אוטובוס
אוטובוס
The Figure 2Sarajevo HaggadahMid Sixties1966Early Sixties1963BoardExhibition: Itineraries And FormsMotif And FormScratches1968Late Sixties19641965Exhibition: The Shape Of ThingsKharkovWritingGold LeafPanda1962ProfileFrameRed And BlueThe Seventies1970The Edge Of The Painting1969