אריה ארוך, פאריז, ראשית שנות ה- 30
אריה ארוך, פאריז, ראשית שנות ה- 30
אריה ארוך, פאריז, ראשית שנות ה- 30