הוריו של אריה ארוך, רבקה וחיים ניסלביץ
הוריו של אריה ארוך, רבקה וחיים ניסלביץ'. חרקוב, סוף המאה ה-19 או תחילת המאה ה- 20
צילום
הוריו של אריה ארוך, רבקה וחיים ניסלביץ'. חרקוב, סוף המאה ה-19 או תחילת המאה ה- 20
צילום