צילום מול מראה, חרקוב, 1920 לערך
צילום מול מראה, חרקוב, 1920 לערך
צילום
צילום מול מראה, חרקוב, 1920 לערך
צילום