תפנים
תפנים
1945, 37.5X46, שמן על קרטון
תפנים
1945, 37.5X46, שמן על קרטון