קומפוזיציה
קומפוזיציה
30X22, טכניקה מעורבת על נייר מוצמד לבד
קומפוזיציה
30X22, טכניקה מעורבת על נייר מוצמד לבד