מוטיב יהודי
מוטיב יהודי
1966, 30X23
מוטיב יהודי
1966, 30X23
מוטיב יהודיהבריאה (הגדת סרייבו)