שטיח שנטווה על ידי יהודים ציונים מעיראק , מחווה לסר הרברט סמואל תרפ
שטיח שנטווה על ידי יהודים ציונים מעיראק , מחווה לסר הרברט סמואל תרפ''ט, 1928
שטיח שנטווה על ידי יהודים ציונים מעיראק , מחווה לסר הרברט סמואל תרפ''ט, 1928
הנציב העליוןדיוקן סר הרברט סמואלדיוקן סר הרברט סמואל