אמן לא ידוע, יוסף ואחיו, ווהלין, אוקראינה, ראשית המאה ה- 19
אמן לא ידוע, יוסף ואחיו, ווהלין, אוקראינה, ראשית המאה ה- 19
אמן לא ידוע, יוסף ואחיו, ווהלין, אוקראינה, ראשית המאה ה- 19
אחי יוסף