אהרון מסקין במחזה "שומרים", 1937
אהרון מסקין במחזה "שומרים", 1937
Aharon Meskin in "Watchmen""
אהרון מסקין במחזה "שומרים", 1937
Aharon Meskin in "Watchmen""