שמעון פינקל במחזה "שומרים", 1937
שמעון פינקל במחזה "שומרים", 1937
Shimon Finkel in "Watchmen""
שמעון פינקל במחזה "שומרים", 1937
Shimon Finkel in "Watchmen""