דף מתוך ספר הלימוד לאמנים, מאת כריסטיאן לודולף ריינהולד 1784
דף מתוך ספר הלימוד לאמנים, מאת כריסטיאן לודולף ריינהולד 1784
דף מתוך ספר הלימוד לאמנים, מאת כריסטיאן לודולף ריינהולד 1784
עלים כחוליםדף מתוך ספר הלימוד לאמנים, שיעור 6 של כריסטיאן לודולף ריינהולד 1784שיעור 12 מתוך ספר הלימוד לאמנים מאת כריסטיאן לודולף ריינהולד, 1784דף מתוך ספר הלימוד לאמנים, שיעור XXX מאת כריסטיאן לודולף ריינהולד 1784